Aanwezigheid tijgermug in Kapelle-Oost

In augustus 2023 werden er in de buurt van de Van de Venstraat exotische tijgermuggen waargenomen. Na de initiële melding werd door het Instituut voor Tropische geneeskunde (ITG) en Sciensano in september 2023 een larvale inspectie uitgevoerd en werden eilegvallen geplaatst.

De aanwezigheid van deze steekmuggen is op dit moment geen risico voor de volksgezondheid. Momenteel is het zo dat de ziektes die de muggen kunnen verspreiden niet aanwezig zijn.

Inwoners van Kapelle-Oost kunnen extra uitkijken voor deze muggen. Indien je een tijgermug ontdekt kan je dit melden door een foto op te laden op www.MuggenSurveillance.be. Op deze website kan u ook terecht voor meer informatie over de mug.

Verder vragen we om preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding tegen te gaan. Tijgermuggen planten zich voort in stilstaand water, het is daarom zeer belangrijk dat alle voorwerpen die water houden leeggemaakt worden en daarna afgedekt bewaard worden of omgedraaid worden.

Om de verdere verspreiding van deze mug tegen te gaan, zal een bestrijding worden uitgevoerd door Rentokil in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in een zone van 200m rond de vindplaats. De betrokken inwoners zullen hierover een schrijven ontvangen met concrete informatie.

In een zone van 500m zal de mug ook bestreden worden op het openbaar terrein.