Tijdelijke maatregelen Wonen in het kader van de coronacrisis

Tijdelijke maatregelen in het kader van de coronacrisis

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020)

  1. a) EPC bij verkoop en verhuur van een woning

- Bij het verkopen van een woning:  van 20 maart tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte. Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het Vlaams Energieagentschap.

-Bij het verhuren van een woning: van 20 maart tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het ogenblik dat de huurovereenkomst wordt afgesloten. Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Gedurende die periode zullen er dan ook geen controles op aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC worden uitgevoerd door het Vlaams Energieagentschap.

b)EPB bij nieuwbouw en renovatie

- De indientermijn voor EPB-aangiften wordt tijdelijk verlengd.  

Als de uiterste indientermijn van uw EPB-aangifte binnen deze coronaperiode valt, is een uitstel tot 120 dagen toegestaan. Het VEA stemt haar controles op het naleven van de procedures uiteraard af op deze beslissing. 

  1. c) Huurmarkt

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt. Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen in het Vlaamse Gewest.

Huurcontracten kunnen nog afgesloten worden mits naleving van de “social distancing” maatregelen indien fysiek contact nodig is.

Idem voor intredende en uittredende plaatsbeschrijvingen, indien die niet door een expert gebeuren. Vb) enkel in aanwezigheid van huurder en verhuurder, 1,5 meter afstand tussen huurder en verhuurder, ieder zijn eigen balpen gebruiken en plaatsbeschrijving met handschoenen vastpakken.

Verhuizen mag enkel als het dringend en noodzakelijk is en dient te gebeuren door de huurder met zijn gezin of door een verhuisfirma.

Bezichtigingen van huizen kunnen voorlopig niet doorgaan.

Er zullen geen uithuiszettingen, uitgesproken door de Vrederechter/REA (in beroep), kunnen gebeuren tot en met 17 juli 2020, zowel op de private als de sociale huurmarkt.

Nieuwe huurgeschillen kunnen pas voorgelegd worden aan de Vrederechters vanaf 19 april 2020.

  1. d) Woningkwaliteit

Alle niet dringende conformiteitsonderzoeken, worden door de woningcontroleurs van de gemeente uitgesteld:

- De aanvraag voor de opstart van een nieuwe procedure wordt ‘on hold’ gezet. Pas na de crisis worden deze aanvragen verder behandeld.

- Lopende procedures worden zowel op gemeentelijk als op Vlaams niveau ‘on hold’ gezet. Deze worden later verdergezet.

- Voor dossiers die reeds op VIVOO staan, kan de burgemeester nu geen beslissing nemen over het conformiteitsattest. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de burger. Hij kan heffingsplichtig worden. De noodregeling van de Vlaamse regering geeft de burgemeester na opheffing van de coronamaatregelen een nieuwe beslissingstermijn, zonder dat dit nadelig is voor de burger.

Voor meer informatie kan u terecht bij de woonconsulente:

woonconsulent@kapelle-op-den-bos.be of 0498/17.87.30