Tegemoetkoming kadervorming begeleiders vrijetijdsaanbod

Doel?
Door het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten voor vorming en opleiding wil het lokaal bestuur Kapelse animatoren, lesgevers en begeleiders van activiteiten in de vrijetijdssfeer stimuleren tot het volgen van dergelijke opleidingen en aldus ook de kwaliteit van het desbetreffende aanbod versterken. 

Voor wie?
Om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming kadervorming dient aan volgende 
algemene voorwaarden te worden voldaan: 

 • De aanvrager is hetzij een inwoner van Kapelle-op-den-Bos hetzij een vereniging die voldoet aan de basisvoorwaarden:
  - Heeft geen financieel oogmerk;
  - Beschikt over een bankrekening op naam van de vereniging;
  - Beschikt over statuten of een huishoudelijk reglement;
  - Kan minstens 12 maanden actieve werking aantonen door middel van een activiteitenverslag, jaarverslag of ander document;
  - Kan een actieve werking voor de komende referteperiode aantonen door middel van een activiteitenkalender of ander document;
  - Beschikt over een verzekering ter bescherming van haar (bestuurs)leden en/of deelnemers. Dit kan via een koepelorganisatie of federatie of op naam van de vereniging zelf.
 • De opleiding wordt gegeven door een erkende organisatie.

Met uitzondering van opleidingen in het kader van animatie in het jeugdwerk, dient bovendien aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De persoon die de opleiding volgde is actief aan de slag bij een vereniging die een regulier vrijetijdsaanbod organiseert op Kapels grondgebied en met Kapelse inwoners als doelgroep.
 • De gevolgde opleiding of vorming heeft een duidelijke link met de taak binnen die Kapelse vereniging en draagt bij tot het versterken en/of professionaliseren van de vereniging.

Wanneer aanvragen?
De toelage kan jaarlijks aangevraagd worden uiterlijk op 15 februari volgend op het kalenderjaar waarin de kadervorming gevolgd werd. 

Waar aanvragen? 
Vraag hier je tegemoetkoming aan

Alle informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement onderaan deze pagina (V - Tegemoetkoming kadervorming begeleiders vrijetijdsaanbod pagina 8-9).