Tegemoetkoming inzet private bewakingsfirma

Doel?
Het bestuur wil, door het toekennen van een tegemoetkoming voor de inzet van een private bewakingsfirma, organisatoren van evenementen die verplicht worden een private bewakingsfirma in te schakelen een financieel duwtje in de rug geven.

Voor wie?
Om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming inzet private bewakingsfirma, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De organisator voldoet aan de basisvoorwaarden:
  - Heeft geen financieel oogmerk;
  - Beschikt over een bankrekening op naam van de vereniging;
  - Beschikt over statuten of een huishoudelijk reglement;
  - Kan minstens 12 maanden actieve werking aantonen door middel van een activiteitenverslag, jaarverslag of ander document;
  - Kan een actieve werking voor de komende referteperiode aantonen door middel van een activiteitenkalender of ander document;
  - Beschikt over een verzekering ter bescherming van haar (bestuurs)leden en/of deelnemers. Dit kan via een koepelorganisatie of federatie of op naam van de vereniging zelf.
 • Het evenement vindt plaats op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos;
 • Het inschakelen van een private bewakingsfirma wordt verplicht door de gemeente Kapelle-op-den-Bos. Deze verplichting volgt uit een risicoanalyse uitgevoerd door de gemeentelijke veiligheidscel.

Wanneer aanvragen?
De organisator dient de aanvraag voor een tegemoetkoming inzet private bewakingsfirma in nadat het evenement plaatsvond en dit tegen uiterlijk 15 februari van het jaar X+1.

Voorbeeld: Indien je een tegemoetkoming wenst aan te vragen voor een evenement dat doorging in 2024, dient dit uiterlijk op 15 februari 2025 aangevraagd te worden. 

Waar aanvragen? 
Klik hier om je toelage aan te vragen

Alle informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement onderaan deze pagina (IV - Tegemoetkoming inzet private bewakingsfirma pagina 7-8).