Technische en logistieke campus

In de nieuwe technische en logistieke campus, die ter vervanging van de oude gemeentelijke loods in de Kerselaarlaan-Pastoriestraat werd gebouwd, biedt aan de gemeentelijke arbeiders niet alleen een uitgeruste werkplek met kantoorruimtes, sanitair en een refter, er werd ook ruimte gecreëerd om al het werk- en uitleenmateriaal op een centrale plaats te stockeren.

Met dit project had het lokaal bestuur twee doelen voor ogen, namelijk het asbestvrij maken van het eigen patrimonium enerzijds en het verbeteren van de dienstverlening naar de burger anderzijds. In het nieuwe gebouw zal de uitleendienst geïntegreerd worden zodat al het uitleenmateriaal op één plaats kan verzameld worden.

Het gebouw werd op zo’n manier opgetrokken dat inrichting en grootte nog aangepast kan worden aan de toekomstige noden.

Timing:

Gebouw: februari 2022 – november 2022

Buitenaanleg: augustus – september 2022