Tankslag Kapelle-op-den-Bos

Met de tankslag wil het lokaal bestuur zoveel mogelijk stookolietanks laten verwijderen door middel van een collectieve sanering via groepsaankoop.

Staat er ergens in je tuin of kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of, in het geval de tank bv. onder de kelder zit, laten opvullen.

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Als je de tank niet meer gebruikt, is het verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er voor dat hij niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Om dit voor haar inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt Kapelle-op-den-Bos opnieuw deel aan de ‘tankslag’ van Haviland.

De formulieren voor de aanmeldingen zijn afgesloten. Er werden 185 tanks aangemeld.

Op basis van de aangemelde tanks zal nu een prijsvraag opgesteld worden.

Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk stookolietanks verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

Gepubliceerd opwoensdag 19 januari 202211.00 u.