Stoep

Voor elk perceel (bebouwd of onbebouwd) geldt de regel dat elke eigenaar de stoep of de openbare ruimte tussen de rand van het eigendomsperceel en de openbare weg, dient te onderhouden. Dit betekent o.a. het onkruidvrij houden, sneeuwvrij maken, enz.