Sportlaureaat

De sportraad kiest een jaarlijkse sportlaureaat uit een aantal voorgedragen kandidaten. De kandidaten zijn lokale sportatleten (van alle leeftijden) die in het voorafgaande jaar verdienstelijke, knappe of uitzonderlijke sportprestaties hebben geleverd. De winnaar ontvangt de sporttrofee en mag zich een jaar lang sportlaureaat noemen.