Speelpleinen zomer 2022

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar deelnemen aan de speelpleinactiviteiten. Voor kinderen met een beperking is er in de zomervakantie twee weken inclusieve speelpleinwerking. 

De gemeentelijke jeugddienst organiseert naar jaarlijkse gewoonte zes weken speelpleinen tijdens de zomermaanden waarvan twee weken inclusieve speelpleinen voor kinderen met een lichte, mentale beperking. Iedere week wordt in een ander jasje (thema) gestoken waarbij plezier maken voorop staat.

Praktische informatie

Data speelpleinen zomer 2022:

18/07 - 22/07/2021 (week 3 uitgezonderd 21/07 en 22/07 collectieve sluiting)
25/07 - 29/07/2021 (week 4)
01/08 - 05/08/2021 (week 5)
08/08 - 12/08/2021 (week 6)
15/08 - 19/08/2021 (week 7 uitgezonderd 15/08)
22/08 - 26/08/2021 (week 8)

Uitzonderlijk ook voor kleuters in week 3 (geboren in 2018 - 2017)

Data inclusieve speelpleinen zomer 2022 (voor kinderen met een licht mentale beperking):

25/07 - 29/07/2021 (week 4)
01/08 - 05/08/2021 (week 5)

De activiteiten starten dagelijks om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Er is telkens opvang met toezicht voorzien van 07.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur. Deze extra opvang vervangt de samenwerking met 't Klawieterke waardoor er ook geen busvervoer meer gepland wordt van en naar de buitenschoolse kinderopvang.

Tijdens de middagpauze is de mogelijkheid voorzien om eigen boterhammetjes op te smullen. We voorzien steeds water gedurende de pauzes. Iedere dag krijgen de kinderen een stuk fruit.      

Waar? Jeugdontmoetingscentrum (JOC), Guido Gezellelaan 2, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Deelnameprijs:

 inwoner Kapelle-op-den-Bosniet-inwoner Kapelle-op-den-Bos
deelnameprijs per dag€ 7,00€ 9,00

Hierin zijn begrepen: sport en spelplezier, lesgevers, verzekering, gebruik van het materiaal, voor- en na-opvang, water en fruit.

Inschrijven?

Inschrijvingen speelpleinen zomervakantie 2022 mogelijk vanaf 2 mei tot 30 juni 2022 Klik hier om je in te schrijven via ons nieuw platform I-active. Hoe ga je te werk? kijk onderaan de pagina voor meer informatie en een handleiding.  

Wens je je kind in te schrijven voor inclusieve speelpleinen gelieve dan contact op te nemen met de dienst vrije tijd via vrijetijd@kapelle-op-den-bos.be

Denk je in aanmerking te komen voor sociaal tarief? Contacteer dan het Sociaal Huis via 015 71 92 10 of sociaalhuis@kapelle-op-den-bos om je in te schrijven.