Speelpleinen

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar deelnemen aan de speelpleinactiviteiten. Meer info over het programma, de kostprijs en de inschrijvingsmogelijkheden vind je vooraf in de brochure vakantieaanbod.

Voor kinderen met een beperking is er een inclusieve speelpleinwerking. 

De gemeentelijke jeugddienst organiseert naar jaarlijkse gewoonte zes weken speelpleinen tijdens de zomermaanden waarvan twee weken inclusieve speelpleinen voor kinderen met een lichte, mentale beperking. Iedere week wordt in een ander jasje (thema) gestoken waarbij plezier maken voorop staat.

Praktische informatie

Data in 2020:

Week 1 van 20 t.e.m. 24 juli (uitgezonderd 21 juli)

Week 2 van 27 t.e.m. 31 juli

Week 3 van 3 t.e.m. 7 augustus

Week 4 van 10 t.e.m. 14 augustus

Week 5 van 17 t.e.m. 21 augustus

Week 6 van 24 t.e.m. 28 augustus

 

Data inclusieve speelpleinen (voor kinderen met een licht mentale beperking) in 2020:

Week 2 van 27 t.e.m. 31 juli

Week 3 van 3 t.e.m. 7 augustus

De activiteiten starten dagelijks om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Er is telkens opvang met toezicht voorzien van 07.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur. Deze extra opvang vervangt de samenwerking met 't Klawieterke waardoor er ook geen busvervoer meer gepland wordt van en naar de buitenschoolse kinderopvang.

Tijdens de middagpauze is de mogelijkheid voorzien om eigen boterhammetjes op te smullen. We voorzien steeds water gedurende de pauzes. Iedere dag krijgen de kinderen een stuk fruit.

Waar? Jeugdontmoetingscentrum (JOC), Guido Gezellelaan 2, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Deelnameprijs:

 inwoner Kapelle-op-den-Bosniet-inwoner Kapelle-op-den-Bos
deelnameprijs per dag€ 7,00€ 9,00

 

Hierin zijn begrepen: sport en spelplezier, lesgevers, verzekering, gebruik van het materiaal, voor- en na-opvang, water en fruit.

Inschrijvingen

Inschrijven mogelijk van 20 januari tot 21 juni 2020.

Gelieve in te schrijven via het digitaal loket.