Speelpleinen

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar deelnemen aan de speelpleinactiviteiten. Meer info over het programma, de kostprijs en de inschrijvingsmogelijkheden vind je vooraf in de brochure vakantieaanbod.

Voor kinderen met een beperking is er een inclusieve speelpleinwerking. 

De gemeentelijke jeugddienst organiseert naar jaarlijkse gewoonte zes weken speelpleinen tijdens de zomermaanden waarvan twee weken inclusieve speelpleinen voor kinderen met een lichte, mentale beperking. Iedere week wordt in een ander jasje (thema) gestoken waarbij plezier maken voorop staat.

Praktische informatie

Data in 2020:

Week 1 van 20 t.e.m. 24 juli (uitgezonderd 21 juli)

Week 2 van 27 t.e.m. 31 juli

Week 3 van 3 t.e.m. 7 augustus

Week 4 van 10 t.e.m. 14 augustus

Week 5 van 17 t.e.m. 21 augustus

Week 6 van 24 t.e.m. 28 augustus

 

Data inclusieve speelpleinen (voor kinderen met een licht mentale beperking) in 2020:

Week 2 van 27 t.e.m. 31 juli

Week 3 van 3 t.e.m. 7 augustus

De activiteiten starten dagelijks om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Er is telkens opvang met toezicht voorzien van 07.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur. Deze extra opvang vervangt de samenwerking met 't Klawieterke waardoor er ook geen busvervoer meer gepland wordt van en naar de buitenschoolse kinderopvang.

Tijdens de middagpauze is de mogelijkheid voorzien om eigen boterhammetjes op te smullen. We voorzien steeds water gedurende de pauzes. Iedere dag krijgen de kinderen een stuk fruit.

Waar? Jeugdontmoetingscentrum (JOC), Guido Gezellelaan 2, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Deelnameprijs:

 inwoner Kapelle-op-den-Bosniet-inwoner Kapelle-op-den-Bos
deelnameprijs per dag€ 7,00€ 9,00

 

Hierin zijn begrepen: sport en spelplezier, lesgevers, verzekering, gebruik van het materiaal, voor- en na-opvang, water en fruit.

Inschrijvingen

Inschrijven mogelijk van 20 januari tot 30 juni 2020.

Gelieve in te schrijven via het digitaal loket.

Coronamaatregelen

We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van de koepelorganisatie jeugdwerking (Ambrassade en Bataljong).Wat mag je van ons verwachten:
 • We vormen wekelijks contactbubbels van maximum 50 personen (begeleiding en kinderen inbegrepen). Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.
 • Locatie aan het JOC zal zo ingericht worden dat iedere bubbel een aparte werking heeft.
 • De nodige veiligheids- en hygiënische maatregelen worden genomen:
  • Begeleiders en kinderen wassen regelmatig hun handen
  • Infrastructuur en materiaal wordt regelmatig gereinigd
 • Medische fiche van ieder kind.
 • Contactlogboek in iedere bubbel, zo is contact tracing  mogelijk in geval van besmetting.
Hoe kan je als ouder je steentje bijdragen?
 • Je draagt een mondmasker wanneer je je kind komt brengen of ophalen.
 • Je wacht op de daarvoor voorziene plaats en betreedt de afgeschermde zone voor iedere bubbel niet.
 • Je wast en ontsmet je handen wanneer je je kind komt brengen of ophalen.
 • Je schrijft bij voorkeur je kind per week in voor één type activiteit. Per week kan je wel wisselen van type activiteit.
 • Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je je kind thuis.
 • Als je kind tijdens de speelpleinen ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.