Sociale hulp t.t.v. corona

Met de coronacrisis is jouw situatie misschien veranderd. Heb je hulp nodig? Het Sociaal Huis is er ook voor jou!

De Federale en Vlaamse regering hebben budgetten vrijgemaakt voor de burgers waarop de COVID-19 crisis een financiële impact heeft gehad.

De sociale gevolgen van de crisis laten zich reeds voelen op het vlak van de aanvragen voor sociale hulp bij de OCMW’s en de kans is groot dat dit nog zal toenemen de komende maanden.

Het Sociaal Huis van Kapelle-op-den-Bos biedt materiële, sociale, medische of psychologische hulp aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven rond medische zorgen niet meer kunnen betalen.

Wie kan steun krijgen?

Iedereen die gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren, deeltijds tewerkgestelde werknemers,… Er is extra aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen en personen met een handicap,…

De maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten?

• Hulp bij huisvesting, inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.
• Hulp inzake energie. Dit wil zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
• Psychosociale hulp. Dit betreft het ten laste nemen van de kosten voor professionele hulp voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.
• Hulp inzake gezondheid. Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen,... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
• Hulp inzake digitale toegankelijkheid. Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
• Financiële hulp voor onbetaalde facturen ten gevolge van een daling van de inkomsten.
• Basisbehoeften, voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
• Hulp voor de families in moeilijkheden, in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.                 

Gepubliceerd opmaandag 23 november 20208.37 u.