Sociale huisvesting

Huur of aankoop van een sociale woning

 

De Woonmaatschappij

Sinds eind juni 2023 vormen alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.
 
Inwoners kunnen bij de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting terecht voor het huren, verhuren of kopen van een sociale woning:
 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting 
Bezemstraat 83 bus A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België 

Routeplanner

Tel.: 02 371 03 30

E-mail : info@volkshuisvesting.be

Website : www.volkshuisvesting.be

Procedure

Om je in te schrijven kan je terecht bij de woonconsulent. Vanaf 18 maart 2024 kan je ook online inschrijven via www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Bij de downloads vind je een infobrochure.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest van de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente)
  • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning
  • indien van toepassing, een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn
  • indien van toepassing, een attest dat jij een inburgeringstraject gevolgd hebt