Sociaal Huis

In het Sociaal Huis, vroeger gekend als de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), kan je terecht met al jouw vragen over sociale voorzieningen. Deze vragen kunnen van financiële, juridische, relationele, persoonlijke of psychische aard zijn.

De maatschappelijk werkers kunnen je uitleg geven over bestaande diensten, instellingen en wetgeving. Dat kan gaan over sociale wetgeving, huisvesting en huurwetgeving, maar even goed adviseren zij je over gezondheidszorg, rechtshulp…

Je kan er terecht als je administratieve problemen ondervindt en onder bepaalde voorwaarden kan men je helpen bij het beheren van jouw budget, voor het afbouwen van een schuldenlast of een collectieve schuldenregeling.

Aan mensen die niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien, worden voedselpakketten bezorgd om aan de ergste noden tegemoet te komen.
Verder komen thema’s als kind, gezin, welzijn en sociale huisvesting eveneens aan bod.