Sociaal Huis

In het Sociaal Huis kan je terecht bij de sociale dienst of een van de thuiszorgdiensten voor hulp van diverse aard. Je kan er terecht met vragen rond kind, gezin, welzijn en sociale huisvesting.

Statuten en oprichtingsakten