Sociaal beleid geeft vorm aan vernieuwde sociale premies vanaf 2021

Alle sociale reglementen van het OCMW en de gemeente werden doorgelicht, geëvalueerd en vereenvoudigd.
Ilse Rymenants, schepen van sociale zaken legt uit: “De mantelzorgpremie stijgt van 240 naar 365 euro, 1 euro voor elke dag zorg die iemand in je omgeving nodig heeft! Als blijk van waardering en erkenning voor de mantelzorgers verhoogt het lokaal bestuur deze premie. Zonder de constante zorg van een mantelzorger zou het voor een heel aantal zorgbehoevenden niet mogelijk zijn om langer thuis te blijven wonen.
De ‘premie voor de personen met een handicap’ werd omgevormd naar ‘premie voor personen met een beperking’. Eenmaal de aanvraag ingediend is, zal deze premie automatisch jaarlijks verder uitbetaald worden zolang de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.
Vanaf januari zal ook de geboorte- en adoptiepremie stijgen van 50 naar 60 euro voor het eerste kind. Voor ieder kind, onafhankelijk van de plaats in het gezin, zal een gelijke premie uitbetaald worden.
Alle premies zullen uitbetaald worden onder de vorm van een Kapellebon, het gaat over een jaarlijks bedrag van om en bij de 70.000 euro.”
De sociale premies voor gas, water en elektriciteit, voetverzorgingsbonnen en voorhuwelijkssparen verdwijnen. Sinds het ontstaan van deze premies in de jaren 80 zijn zij aan maatschappelijk belang verloren of werden hiervoor steunmaatregelen genomen door de hogere overheid. Het Sociaal Huis is steeds bereikbaar
voor inwoners die het (financieel) moeilijk hebben.
De nieuwe reglementen treden op 1 januari 2021 in werking.

Gepubliceerd opdonderdag 17 december 202016.34 u.