Skatepark gesloten vanaf 25/09/2020.

Noodgedwongen heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het skatepark tot nader order te sluiten. Om veiligheidsredenen is het vanaf heden (25/09/2020) verboden het skatepark te betreden.

De eerste stappen ter verbetering van het skatepark werden eerder al door de gemeente genomen maar we zien ons nu genoodzaakt een versnelling hoger te schakelen zodat we op korte termijn en ter overbrugging voor een duurzamer, geluidsarmere, uitdagendere oplossing kunnen zorgen.

Indien je bijkomende vragen hebt, gelieve contact op te nemen met jeugddienst@kapelle-op-den-bos.be.

Gepubliceerd opvrijdag 25 september 20209.32 u.