Skatepark

Waar?

Evert Larockstraat (naast sociaal huis)

Renovatie skatepark

In de week van 16 november 2020 starten we met de renovatie van het skatepark in Kapelle Oost.

Omdat we het als lokaal bestuur belangrijk vinden dat jongeren een ontmoetingsplek hebben waar ze veilig kunnen skaten werd beslist om, ter overbrugging van een grootser project, het huidige skatepark te renoveren. Om tegemoet te komen aan de klachten i.v.m. geluidsoverlast van de buurtbewoners werd beslist om te investeren in een betonnen constructie aangezien deze toestellen minder lawaai produceren bij gebruik dan andere alternatieven.

Media