Secretariaat

Het secretariaat bereidt, onder leiding van de algemeen directeur, de zittingen van o.m. de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor en stelt de agenda en de notulen ervan op.