Kapelle-Oost - Schoolomgeving De Kiem

De schoolomgeving van De Kiem wordt gekenmerkt door straten met een beperkte breedte met tweerichtingsverkeer en door sluipverkeer vanuit de Kleine Heide naar de Hombeekseweg. Aangezien er ook een woonwijk aanwezig is, wordt ervoor geopteerd om de zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u uit te breiden.

Doorgaand verkeer van de Mechelseweg wordt door de invoering van eenrichtingsverkeer sneller afgeleid naar de Hombeekseweg via het reeds heraangelegde kruispunt Mechelseweg/Hombeekseweg.

Doorgaand vrachtverkeer dient een aangepaste vrachtroute te volgen, aangeduid met de nodige signalisatie.

De Mechelseweg tussen de Baanveldstraat en en de Kleine Heide wordt enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer om zo sluipverkeer in de directe schoolomgeving te weren. Verder wordt de afstand naar de Smalle weg vergroot door de invoering van eenrichtingsverkeer vanaf de Baanveldstraat tot aan de Kleine Heide.

Het reeds bestaande eenrichtingsverkeer rond de school blijft ongewijzigd van toepassing.

Er worden een breed fietspad en overzichtelijke oversteekplaatsen op de Baanveldstraat en de Hombeekseweg voorzien. Meer informatie op www.kapellespreekt.be/schoolomgeving

Timing:

Aanleg: 2025, na de werken Marktplein-Mechelseweg.

Te verwachten hinder:

Voor zowel de fietssnelweg als de Baanveldstraat zal er hinder zijn op de werfzone en in de dichte omgeving. We voorzien een fasering om de hinder tot een minimum te beperken.