Schoolomgeving campus V

In 2025 staat de heraanleg van de schoolomgeving campus V (het voormalige Sint-Theresiacollege ofwel STK) op het programma. Het lokaal bestuur koos ervoor om dit project pas te starten na de werken in het centrum om geen extra hinder te veroorzaken op mogelijke omleidingstrajecten.

In dit project krijgt de zachte weggebruiker alle aandacht en proberen we de auto zoveel mogelijk uit de schoolomgeving te houden.  

    • Openbaar vervoer krijgt een halte ter hoogte van de schoolpoort.
    • Wagens kunnen enkel ter plaatse komen via de lus Overzetstraat – Veldstraat – Acacialaan (eenrichtingsverkeer). Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn.
    • Aanleg van aangepaste oversteekplaatsen en een nieuw dubbelrichtingsfietspad.

Zie ook www.kapellespreekt.be/schoolomgeving

Timing:

  • Opmaak plannen: 2022 – 2023.
  • Aanstellen aannemer: eind 2024.
  • Start uitvoering: 2025.

Te verwachten hinder:

Deze werken zullen hinder veroorzaken binnen de werfzone. Buiten de werfzone zal dit beperkt blijven, uitgezonderd extra werfverkeer.