Schoolomgeving campus V

In augustus 2024 staat de heraanleg van de schoolomgeving campus V (het voormalige Sint-Theresiacollege ofwel STK) op het programma. Het lokaal bestuur koos ervoor om dit project aansluitend uit te voeren op de werken in de Molenstraat en de Kuiermansstraat om geen extra hinder te veroorzaken op mogelijke omleidingstrajecten.

In dit project krijgt de zachte weggebruiker alle aandacht en proberen we de auto zoveel mogelijk uit de schoolomgeving te houden.  

    • Openbaar vervoer krijgt een halte ter hoogte van de schoolpoort.
    • Wagens kunnen enkel ter plaatse komen via de lus Overzetstraat – Veldstraat – Acacialaan (eenrichtingsverkeer). Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn.
    • Aanleg van aangepaste oversteekplaatsen en een nieuw dubbelrichtingsfietspad.

Zie ook www.kapellespreekt.be/schoolomgeving

Timing:

  • Opmaak plannen: 2022 – 2023.
  • Aanstellen aannemer: begin 2024.
  • Start uitvoering: augustus 2024.

Te verwachten hinder:

Deze werken zullen hinder veroorzaken binnen de werfzone. Buiten de werfzone zal dit beperkt blijven, uitgezonderd extra werfverkeer.