RUP Hoogveldweg

Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos geeft de eerste aanzet voor een multifunctioneel complex op de site Hoogveld.

In Kapelle-op-den-Bos is er reeds lang een vraag naar een multifunctioneel complex waar naast fuifgelegenheid voor de jeugd ook culturele en sportieve activiteiten kunnen doorgaan. Het lokaal bestuur start nu met een RUP Hoogveldweg dat de bouw van een multifunctioneel complex op die site in de toekomst mogelijk moet maken.

Het afgelopen jaar is er heel wat voorbereidend onderzoek gebeurd rond de haalbaarheid en de uitvoering van het project. Het was belangrijk om in deze fase de kostprijs voor het verwerven van de nodige gronden te kennen en een overzicht te maken van de mogelijke functies op deze site op lange termijn.

Uit deze oefening blijkt dat het herbestemmen van gronden in functie van onze plannen een stevige hap uit het gemeentelijk budget neemt. Daarom zal de realisatie van het project over verschillende legislaturen gespreid worden.

Wanneer alle functies gerealiseerd zijn, zal iedere Kapellenaar er zijn gading vinden: een fuifzaal/cultuurzaal, een skatepark, een sporthal, een horecazaak, een parking en een bospark met speelterrein en wandelwegen. De site zal haar groen en landelijk karakter behouden. Ook voor de aanwezige agrarische activiteit is er ruimte voorzien. De beekvallei in dit gebied is niet alleen waardevol qua natuur, het is ook een buffer tegen overstromingen.

Samen met het studiebureau wordt bekeken waar en hoeveel van het woonuitbreidingsgebied (de huidige functie van een groot deel van de site) kan behouden worden voor toekomstige ontwikkeling wonen en infrastructuur. Op lange termijn kan ook de gemeenteschool De Kei en de gemeentelijke bibliotheek hun plaats hebben bij dit project. Uiteraard zal er te gepasten tijde teruggekoppeld worden naar de inwoners en een participatieronde georganiseerd worden.

Dit is een zeer ambitieus project waar een stevig kostenplaatje aan vasthangt maar waarmee op termijn een nieuw en noodzakelijk aanbod gecreƫerd wordt in onze gemeente. Dit is een mooi voorbeeld van langetermijnplanning.

Maar het is zoals het spreekwoord zegt: Rome en Parijs zijn ook niet op 1 dag gebouwd.

Gepubliceerd opwoensdag 15 december 20219.47 u.