RUP

Een link naar of een bijlage over RUP's of BPA's die van toepassing zijn, vind je hiernaast.

In het  RUP Bospark staat een herbestemming van het gebied naar een publiek-recreatieve groenruimte centraal. De huidige woonzonering en mogelijkheid tot trage ontsluitingen worden eveneens onder de loep genomen. De documenten kan je raadplegen op deze pagina.

Het lokaal bestuur zet in op de herwaardering van de dorpskern Nieuwenrode met een aangepast toekomstbeeld. De insteek is om de omgeving van GC de oude pastorie kwalitatief te verduurzamen en aan te vullen met diverse functies. Het gebied tussen de Meiselaan – Paddegatstraat – Schriekdreef zal in de studie opgenomen worden. Er worden in dit project ook subprojecten opgenomen waarbij we o.a. de toekomst van de kerk samen met de kerkfabriek, het bisdom en de geïnteresseerde burgers onder de loep zullen nemen. De Kerkstraat zal heraangelegd worden en er wordt nagedacht over een herbestemming van de oude schoolsite 't Graantje. Bekijk hier de start- en procesnota van RUP Nieuwenrode.

Het RUP Ramsdonk heeft als doel de kern van Ramsdonk af te bakenen en op te waarderen. Daarnaast wil de gemeente de aanwezige open ruimte binnen het centrum herbestemmen en reorganiseren. Hierbij komt het creëren van publieke-recreatieve ruimten en erfgoedbeleving centraal te staan.