RUP

Een link naar of een bijlage over RUP's of BPA's die van toepassing zijn, vind je hiernaast.

In het  RUP Bospark staat een herbestemming van het gebied naar een publiek-recreatieve groenruimte centraal. De huidige woonzonering en mogelijkheid tot trage ontsluitingen worden eveneens onder de loep genomen. De documenten kan je raadplegen op deze pagina.