Riolering

Het beheer van de openbare riolering gebeurt door de technische dienst. Bij grotere problemen wordt een aannemer ingeschakeld.

De grote collectoren die het afvalwater naar het zuiveringstation brengen zijn in beheer van Aquafin.

Een rioolaansluiting vraag je aan bij de dienst grondgebiedzaken en bedraagt forfaitair 1500 euro.