Renovatielening provincie Vlaams-Brabant

Bij de provincie kan u  een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal €20 000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41 120 euro voor een alleenstaande en 58 270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3 520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. ( inkomen 2017 – aanslagjaar 2018) De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie via de website van de provincie Vlaams-Brabant of via de woonconsulent.