Reinigen rioolkolken

De rioolkolken worden tweemaal per jaar gereinigd door Intradura. Bij acute problemen of bij kolken die niet gereinigd konden worden, grijpt het eigen gemeentepersoneel in.
Het is ten strengste verboden hier enige objecten of afval, zoals peuken in te gooien.