Recyclagepark

Toegang tot het park :
• bij aankomst plaatst elke bezoeker zijn identiteitskaart in de kaartlezer aan de ingangszuil.
• het recyclagepark bestaat uit 2 zones : een gratis gedeelte, betalend gedeelte.
• de bezoeker betaalt voor de betalende afvalfracties via een betaalautomaat op het park (met een bankkaart).

Zone1 : gratis
Hier kan u terecht met de volgende afvalstoffen: AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), KGA (klein gevaarlijk afval), PMD (aangeboden in een
gemeentelijke PMD-zak), hol glas (flessen en bokalen), papier en karton, plastic folies, batterijen, printerafval, kledij, zuiver piepschuim, motorolie, frituuroliën en –
vetten, onbehandelde kurken, autobanden (personenwagens), metalen (schroot), herbruikbare materialen, dopjes, kurk, inktpatronen.

Zone 2 : betalend (0,16 €/kg)
Vlak glas, grofvuil, boomstronken, hout, bouw- en sloopafval, cellenbeton, gemengd groenafval/tuinafval, snoeihout, asbestafval (met uitzondering van de eerste
1500 kg per gezin (gratis) indien apart aangevoerd).