Raadscommissie financiën

De raadscommissie heeft geen vaste zittingsmomenten en vergadert enkel bij noodzaak. De zittingen zijn in principe openbaar. De voorzitter van de commissie nodigt de leden 7 dagen vóór aanvang van de vergadering uit. Het verslag wordt openbaar gemaakt.

Samenstelling