Raad voor maatschappelijk welzijn

De leden van de gemeenteraad zijn vanaf 2019 automatisch lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, die de beslissingen aangaande het OCMW neemt.

Tot de bevoegdheid van de raad behoren o.a. belangrijke beleidsbeslissingen. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raden zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten zitting, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.


De agenda, aanvullende agenda, besluitenlijst en notulen kan je raadplegen via de knop 'Raadpleegomgeving'.

Documenten die dateren van voor 7 juni 2021 kan je zoeken via de knop 'Archief'.

Beluister je liever de geluidsopname van een zitting? Via de knop 'Audioverslag' kom je terecht op een externe website waar je de beschikbare opnames kan raadplegen.

De knop 'Lokaal bestuur Vlaanderen' leidt je naar de informatie over de werking van de raad.

Samenstelling