Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van het lokaal bestuur en vertegenwoordigt de centrale overheid. Hij is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau. Daarnaast is de burgemeester lid van het politiecollege van de meergemeentezone KLM.  Voor de periode 2023-2024 neemt hij het voorzitterschap waar voor de politieraad en het politiecollege. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Samenstelling