Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van het lokaal bestuur en vertegenwoordigt de centrale overheid. Hij is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau. Daarnaast is de burgemeester lid van het politiecollege van de meergemeentezone KLM.  Voor de periode 2023-2024 neemt hij het voorzitterschap waar voor de politieraad en het politiecollege. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

De besluitenlijst kan je raadplegen via de knop 'Raadpleegomgeving'.

Documenten die dateren van voor 7 juni 2021 kan je zoeken via de knop 'Archief'.

De knop 'Lokaal bestuur Vlaanderen' leidt je naar extra informatie over de burgemeester.

Samenstelling