R-O-N-K-subsidie

Doel?
Buurtfeesten en evenementen creëren kansen tot ontmoeting. Het lokaal bestuur wenst de organisatoren hiervan dan ook te ondersteunen door middel van het toekennen van een R-O-N-K-subsidie. Ook bijzondere activiteiten die de reguliere werking overstijgen en een extra inspanning vragen van een vereniging wil het bestuur via deze subsidie een financieel duwtje in de rug geven.

Voorwaarden?  

1. Om in aanmerking te komen voor een R-O-N-K-subsidie voor de organisatie van een buurtfeest,
dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • Het buurtfeest wordt georganiseerd door minimum twee bewoners, de initiatiefnemers.
 • De initiatiefnemers behoren niet tot het hetzelfde gezin.
 • Het buurtfeest richt zich tot alle inwoners van minstens één straat of alle inwoners van minstens 
  tien huizen die een aaneengesloten geheel vormen.

2. Eenzelfde straat, wijk of buurt kan slechts éénmaal per jaar beroep doen op deze subsidie.

3. Om in aanmerking te komen voor een R-O-N-K-subsidie voor de organisatie van een evenement of 
project, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • Het evenement of project gaat door op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos.
 • Het evenement of project is afgebakend in de tijd.
 • Het evenement of project bevat een op zich staand programma of is een onderdeel van een groter geheel maar met een eigen duidelijke entiteit. Deze activiteit komt niet in aanmerking voor een basissubsidie of impulssubsidie.
 • Het evenement of project wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van minstens twee actoren waarvan minstens één inwoner van Kapelle-op-den-Bos.
 • Het evenement of project maakt geen deel uit van acties die aanleiding gaven tot het ontvangen van een impulssubsidie.

4. Privé-feesten, schoolfeesten, commerciële feesten, eetfestijnen, fuiven, feesten met een politiek, 
religieus en/of filosofisch karakter zijn uitgesloten voor deze subsidie indien deze het enige 
programmaonderdeel van het evenement of project vormen

Wanneer aanvragen? 

 • De subsidie voor een buurtfeest moet uiterlijk 6 weken voor het buurtfeest aangevraagd worden. 
 • De subsidie voor een evenement of project moet ingediend worden:
  • Vóór 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december;
  • Uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement;
  • En ten vroegste 1 jaar voorafgaand aan het evenement.

Waar aanvragen? 
 Klik hier om je subsidie aan te vragen

Alle informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement onderaan deze pagina (III - R-O-N-K-subsidie pagina 5-7).