Proefopstelling schoolstraat ter hoogte van Sint-Theresiacollege

Na overleg met de politiediensten en het Sint-Theresiacollege, zal daartoe vanaf 27 januari 2020 in een gedeelte van de Veldstraat, ter hoogte van het Sint-Theresiacollege, de testfase starten van een zgn. ‘schoolstraat’.

Zoals we in het vorige Infokanaal al aangaven, besliste het gemeentebestuur om, in overleg met een mobiliteitsbureau, een aantal lokale, gevaarlijke kruispunten en verkeerssituaties te beoordelen en waar nodig aan te passen. Het bestuur wil op die manier de veiligheid o. a. aan de schoolpoort verhogen.

Na overleg met de politiediensten en het Sint-Theresiacollege, zal daartoe vanaf 27 januari 2020 in een gedeelte van de Veldstraat, ter hoogte van het Sint-Theresiacollege, de testfase starten van een zgn. ‘schoolstraat’.

Tijdens de testfase zal het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk zijn om de afgebakende zone in of uit te rijden bij de start en het einde van de schooldag. Lokale bewoners van het afgebakende straatgedeelte kunnen telefonisch of per e-mail een bewonerskaart aanvragen bij de technische dienst van het gemeentebestuur waardoor zij tijdens de aangegeven uren de zone nog wel in en uit kunnen rijden.

Er zal eveneens een belemmerend obstakel geplaatst worden zodat de Veldstraat vanuit de Sint-Niklaaswijk niet meer toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer tijdens de aangegeven uren.

Schoolstraat

Een schoolstraat is een afgebakende zone waar elk gemotoriseerd verkeer geweerd wordt. Lokale bewoners kunnen bij hoge uitzondering, in en uit rijden tijdens de aangegeven uren.

Locatie

De proefopstelling wordt geplaatst op het gedeelte van de Veldstraat, tussen de Acacialaan en de Overzetstraat.

Toepassingsuren

De Veldstraat wordt gedeeltelijk afgesloten als schoolstraat tijdens de start en einduren van de school (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties):

- van maandag tot en met vrijdag van 8.10 tot 8.40 u.;

- op woensdagmiddag van 12.05 tot 12.50 u.;

- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.45 tot 16.30 u.

Parkeerverbod

In het gedeelte van de Veldstraat waar de schoolstraat van toepassing is, wordt een parkeerverbod ingesteld (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties):

-  van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 9.00 u.

- op woensdagmiddag van 11.30 tot 13.00 u.;

- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 16.30 u.

Periode testfase

De testfase start op 27 januari 2020 en loopt tot begin maart 2020. Afhankelijk van de evaluatie kan de termijn van de proefopstelling verlengd worden.

Gepubliceerd opmaandag 27 januari 202012.04 u.