Speelpleinen krokusvakantie 2022

Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar deelnemen aan de speelpleinactiviteiten.

Waar? Jeugdontmoetingscentrum (JOC), Guido Gezellelaan 2, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Praktische informatie

Data speelpleinen krokus 2022:
28 februari t.e.m. 4 maart 2022.

De activiteiten starten dagelijks om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Er is telkens opvang met toezicht voorzien van 07.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur. 

Deelnameprijs per dag:

- 7 € inwoner Kapelle-op-den-Bos

- 9 € niet inwoner Kapelle-op-den-Bos

Hierin zijn begrepen: sport en spelplezier, lesgevers, verzekering, gebruik van het materiaal, voor- en na- opvang, water en fruit.

Tijdens de middagpauze is de mogelijkheid voorzien om eigen boterhammetjes op te smullen. We voorzien steeds water gedurende de pauzes. Iedere dag krijgen de kinderen een stuk fruit.

Inschrijvingen speelpleinen KROKUS 2022  mogelijk vanaf 24 januari tot 21 februari 2022 via digitaal loket.