Opvang buitenschoolse kinderopvang of speelpleinen krokusvakantie 2023

Speelpleinen: kinderen van 6 tot 14 jaar.

Waar? Jeugdontmoetingscentrum (JOC), Guido Gezellelaan 2, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

De activiteiten starten dagelijks om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Er is telkens opvang met toezicht voorzien van 07.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur. 

Deelnameprijs per dag:

- 7 € inwoner Kapelle-op-den-Bos

- 9 € niet inwoner Kapelle-op-den-Bos

Hierin zijn begrepen: sport en spelplezier, lesgevers, verzekering, gebruik van het materiaal, voor- en na- opvang, water en fruit.

Tijdens de middagpauze is de mogelijkheid voorzien om eigen boterhammetjes op te smullen. We voorzien steeds water gedurende de pauzes. Iedere dag krijgen de kinderen een stuk fruit.

Buitenschoolse kinderopvang 't Klawieterke: kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. 

Waar? 't Graantje, Kerkstraat 19, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Tarieven

€ 3,04 voor een verblijf van minder dan 3 uur

€ 4,57 voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uur)

€ 9,06 voor een volledige dag (6 uur of meer) 

Praktische informatie

Data opvang krokus 2023:
20 februari t.e.m. 26 februari 2023.

Inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinen krokusvakantie 2023 mogelijk vanaf 9 januari tot 13 februari 2023.  Klik hier om je in te schrijven via ons nieuw platform I-active. 

Denk je in aanmerking te komen voor sociaal tarief? Contacteer dan het Sociaal Huis via 015 71 92 10 of sociaalhuis@kapelle-op-den-bos om je in te schrijven.