Leegstand en verwaarlozing

Leegstand

Men spreekt van leegstand wanneer een woning gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met hetzij de woonfunctie; hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.

Verwaarlozing

Men spreekt van verwaarlozing wanneer een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan zowel de woning/gebouw als de buitenomgeving van de woning/gebouw.