Reglementen

De gemeenteraad kan naast de bestaande algemeen geldende wetten en verordeningen, lokale aanvullende reglementen opleggen.