Financieel directeur

De financieel directeur adviseert het bestuur op financieel vlak. Zij maakt financiële analyses en bereidt, samen met het managementteam, het meerjarenplan, de kredietaanpassingen en de rekening voor. Zij waakt over de wetmatigheid van de uitgaven. Onder haar verantwoordelijkheid worden de inkomsten en uitgaven van de organisatie gerealiseerd en de boekhouding gevoerd.