Een jachtplan bekijken of aanpassen

In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Door de jachtplannen te raadplegen kunt u ook meteen zien of er in uw buurt gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Wordt uw eigendom bijvoorbeeld foutief weergegeven als jachtterein? Dan kunt u het jachtplan laten rechtzetten.

Procedure

De jachtplannen raadplegen

  • Ga naar geopunt.be.
  • Klik rechtsonderaan op ‘Lagen’
  • Klik op de blauwe knop ‘Lagen toevoegen’
  • Selecteer de laag ‘Jachtterreinen’. U kunt deze kaartlaag vinden door ‘jachtterreinen’ te typen in de zoekbalk.
  • De jachtterreinen zijn groen ingekleurd. Als u nergens groene vlakken ziet, is de kaart te ver uitgezoomd.

Een jachtplan aanpassen

Dit kan bij voorkeur via het e-loket.

U kan ook de papieren ‘Aanvraag tot wijziging van een jachtplan’ (.docx) invullen en per post of per mail opsturen naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. U vindt de contactgegevens bovenaan het formulier. Voeg voor elk perceel waarvoor u het jachtplan wilt laten aanpassen een schriftelijk bewijs van uw jachtrecht bij. Als u eigenaar bent van het perceel, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.