Beroepskaart voor vreemdelingen

Als u als buitenlandse onderdaan een zelfstandige beroepsactiviteit wilt uitoefenen in het Vlaamse Gewest, hebt u daar een beroepskaart voor nodig.

Voorwaarden

De beroepskaart is verplicht als u niet de Belgische nationaliteit hebt en in het Vlaamse Gewest een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, ongeacht de duur van uw activiteit in België.

U hebt geen beroepskaart nodig als u onderdaan bent van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of van Zwitserland. Daarnaast zijn nog heel wat andere categorieën van buitenlanders vrijgesteld van de verplichting een beroepskaart te hebben.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën van zelfstandige beroepsactiviteiten waarvoor u een beroepskaart kunt aanvragen:

  • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde (klassieke onderneming)
  • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde
  • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde.

De categorie van activiteiten die u uitvoert, bepaalt de geldigheidsduur van uw beroepskaart.

Procedure

Eerste beroepskaart aanvragen

  • Kies waar u zich wilt vestigen: het Vlaamse, het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
    Als u geen vestiging opent, bepaalt u waar de zelfstandige activiteiten uitgevoerd worden.
  • Controleer of u in aanmerking komt voor een vrijstelling
  • Volg het stappenplan om uw aanvraag in te dienen

Beroepskaart hernieuwen, wijzigen of vervangen

Is uw beroepskaart binnenkort niet meer geldig? Wilt u het adres of het statuut van uw onderneming veranderen? Of bent u de kaart kwijtgeraakt? Dan kunt u uw beroepskaart hernieuwen, wijzigen of vervangen.

Als de wijziging van de papieren beroepskaart een inhoudelijk andere beroepsactiviteit betreft, dan wordt dat niet als een wijziging maar als een eerste aanvraag beschouwd. U moet dan de procedure volgen zoals beschreven staat in het stappenplan onder ‘Hoe een eerste beroepskaart aanvragen’.

De procedure verschilt naargelang u een beroepskaart wil hernieuwen, wijzigen of vervangen die aangevraagd is:

  • voor 1 januari 2022
  • na 1 januari 2022

Lees meer over het hernieuwen, wijzigen of vervangen van de beroepskaart.

Kostprijs

Kost

Aan de beroepskaart zijn kosten verbonden, zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing en wijziging ervan.

Regelgeving

Zie uitgebreid overzicht op vlaanderen.be.