Aanpassingspremie Vlaams-Brabant

Als u recht hebt op de provinciale premie (Aanpassingspremie (vlaamsbrabant.be) wordt de aanvullende gemeentelijke premie automatisch toegekend. Deze bedraagt 15% van de provinciale aanpassingspremie met een maximum van 375 euro.