Pleegouderverlof

Als pleegouder hebt u eenmalig recht op pleegouderverlof als een pleegkind voor minstens 6 maanden in uw gezin komt wonen. Het pleegouderverlof is bedoeld om pleegouders en kind aan elkaar te laten wennen.

Voorwaarden

Het pleegouderverlof is een recht voor werknemers in de priv├ęsector en voor zelfstandigen.

Werkt u in de openbare sector? Neem contact op met uw personeelsdienst om na te gaan welke regels gelden voor uw statuut.

Het pleegouderverlof moet een aanvang nemen binnen 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het zijn verblijfplaats heeft.

Meer informatie over de voorwaarden en de maximale duur van het pleegouderverlof vindt u op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:

Procedure

  • Voor werknemers: breng uw werkgever op tijd op de hoogte.
  • Voor iedereen: dien een aanvraag voor een uitkering voor pleegouderverlof in bij uw ziekenfonds.

Kostprijs

Meer informatie over het aanvragen, het ontvangen en het bedrag van de uitkering vindt u op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: