Pleegzorgverlof

Een pleegouder met arbeidscontract kan per kalenderjaar 6 dagen pleegzorgverlof opnemen. Met dat verlof kunt u verplichtingen nakomen en opdrachten vervullen die verband houden met de plaatsing in uw gezin van een pleegkind of pleeggast.

Voorwaarden

  • Alle werknemers in de priv├ęsector en alle contractuele personeelsleden in de openbare sector en in het onderwijs kunnen pleegzorgverlof opnemen. Statutaire ambtenaren en vastbenoemde leden van het onderwijspersoneel kunnen het best contact opnemen met hun personeelsdienst.
  • Het gaat om 6 dagen pleegzorgverlof per pleeggezin. Dus als beide pleegouders werknemer zijn, moet u onderling afspreken hoe u het verlof onder elkaar verdeelt. Het aantal pleegkinderen of pleeggasten in uw gezin speelt geen rol.

Meer informatie over wie recht heeft op pleegzorgverlof en welke gebeurtenissen recht geven op pleegzorgverlof, vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Procedure

U moet uw werkgever minstens twee weken vooraf op de hoogte brengen dat u van plan bent afwezig te blijven van uw werk in het kader van uw pleegzorgverlof. Als dat niet mogelijk is, moet u hem zo snel mogelijk waarschuwen.

U vraagt uw uitkering aan bij uw RVA-kantoor.