Evenementen en activiteiten

De administratie werkte een vernieuwd, gebundeld reglement uit voor het aanvragen van evenementen, feesten en subsidies.
Na de goedkeuring door de gemeenteraad van 14 december 2020 werd dit document van kracht en vervangt het alle voorgaande reglementen.
Lees de gids goed door alvorens een aanvraag in te dienen.

Wanneer gebruik je het evenementenloket?

Is jouw evenement voor het grote publiek?  
  • ja: aanvraag via het evenementenloket
  • nee: Gaat het evenement door bij jou thuis?
    • ja: geen meldingsplicht tenzij je wenst af te wijken van de geluidsnormen opgenomen in het politiereglement. 
    • nee: Is het antwoord ja of 1 van de volgende vragen? Wordt het openbaar domein gebruikt? Speelt er elektronisch versterkte muziek >85 dB(A)? Duurt het later dan 01.00 uur? Worden er sterke dranken geschonken?

Organiseer je een activiteit voor een vast publiek en wil je enkel materiaal en/of zaal van het lokaal bestuur reserveren? Gebruik dan het ingekorte aanvraagformulier.  

Afhaal/bedeling etenswaren door vereniging tijdens corona

Organiseer je als vereniging een occasionele verkoop van goederen, dan dien je voor de bereiding en afhaling ervan volgens de bestaande sectorprotocollen te werken. Gaat het om het bereiden en het afhalen van etenswaren dan dient dit in samenwerking met een professionele traiteur/cateraar/restaurateur te gebeuren. Indien er niet wordt geleverd en je via een afhaalpunt werkt, dan dient dit goedgekeurd door het lokaal bestuur. Stuur dit aanvraagformulier '(her)opstart activiteiten' ten laatste 2 weken vóór aanvang van de verkoop door.