Evenementen en activiteiten

De administratie werkte een vernieuwd, gebundeld reglement uit voor het aanvragen van evenementen, feesten en subsidies.
Na de goedkeuring door de gemeenteraad van 14 december 2020 werd dit document van kracht en vervangt het alle voorgaande reglementen.
Lees de gids goed door alvorens een aanvraag in te dienen.

Wanneer gebruik je het evenementenloket?

Is jouw evenement voor het grote publiek?  
  • ja: aanvraag via het evenementenloket
  • nee: Gaat het evenement door bij jou thuis?
    • ja: geen meldingsplicht tenzij je wenst af te wijken van de geluidsnormen opgenomen in het politiereglement. 
    • nee: Is het antwoord ja of 1 van de volgende vragen? Wordt het openbaar domein gebruikt? Speelt er elektronisch versterkte muziek >85 dB(A)? Duurt het later dan 01.00 uur? Worden er sterke dranken geschonken?

Organiseer je een activiteit voor een vast publiek en wil je enkel materiaal en/of zaal van het lokaal bestuur reserveren? Gebruik dan het ingekorte aanvraagformulier.