Evenementen en activiteiten

De administratie werkte een vernieuwd, gebundeld reglement uit voor het aanvragen van evenementen, feesten en subsidies.
Na de goedkeuring door de gemeenteraad van 29 augustus 2022 werd dit document van kracht en vervangt het alle voorgaande reglementen.
Lees de gids goed door alvorens een aanvraag in te dienen. Je kan deze hier vinden. 

Wanneer gebruik je het evenementenloket?

Is jouw evenement voor het grote publiek?  

Organiseer je een activiteit voor een vast publiek en wil je enkel materiaal en/of zaal van het lokaal bestuur reserveren? Gebruik dan het