Premie individuele zuiveringsinstallatie

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie voor de sanering van huishoudelijk afvalwater.

Voorwaarden:

  • De installatie en de werking van de IBA dienen te voldoen aan de code van goede praktijk.
  • De installatie is een gekeurde individuele behandeling van afvalwater (niet enkel een septische put).
  • De subsidie dient aangevraagd te worden in het jaar waarin de installatie gebouwd wordt.
  • Gelegen in individueel te zuiveren gebied volgens de zoneringsplannen VMM.  https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
  • Zuivering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van gebouwen uitsluitend gebruikt als woning.

Premiebedrag:
De helft van de bewezen kosten (met een maximum van 1000 euro).

Aanvraagprocedure:
Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier: zie bijlage.