Premie Fluvius

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. Je kan de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 via het premieloket van Fluvius.

Voorwaarden

- Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen.

- De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.

- Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur betaald zijn tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

- De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering.

- De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken. 

- In specifieke gevallen is deze premie combineerbaar met de premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2022 van max. 1.500 euro, afzonderlijk aan te vragen bij Fluvius.

Voldoet jouw aanvraag aan de voorwaarden, dan heb je recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/ m²  (tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en -afvoer).

Meer info in de Subsidiemanager app of op www.energiesparen.be.