Praktisch

Overzicht locaties   

Stembureau Naam Adres Locatie 
51 01 Gemeentel. Basisschool De kei Mechelsweg 148 Turnzaal 
52 02 Gemeentel. Basisschool De kei Mechelseweg 148 Turnzaal 
53 03 Gemeentel. Basisschool De Kei Schoolstraat 8 Turnzaal 
54 04 Gemeentel. Basisschool De Kei Schoolstraat 8 Refter 
55 05 Kobos Campus V Veldstraat 11 IT lokaal 1 (V1 0 40) 
56 06 Kobos Campus V Veldstraat 11 IT lokaal 2 (V1 0 41) 
57 07 Sociaal Huis - zetel OCMW Evert Larockstraat 22 Raadzaal 
58 08 Sociaal Huis - JOC Guido Gezellelaan 2 Grote vergaderzaal 
59 09 Sociaal Huis - JOC Guido Gezellelaan 2 Kleine vergaderzaal 
60 10 Parochiezaal Ramsdonk Tisseltstraat 18 Feestzaal 
61 11 Parochiezaal Ramsdonk Tisseltstraat 18 Feestzaal 
62 12 Gemeentel. Basisschool 't Mulderke Molenstraat 52 Turnzaal 
63 13 Gemeentel. Basisschool 't Mulderke Molenstraat 52 Turnzaal 
64 14 Gemeentel. Basisschool 't Mulderke Molenstraat 52 Turnzaal 

Kom indien mogelijk te voet of met de fiets naar het stemlokaal.  

Hulp van vertrouwenspersoon 

Kan je niet alleen naar het stemhokje gaan of alleen je stem uitbrengen? Laat je dan bijstaan door een vertrouwenspersoon. De voorzitter noteert de naam van de persoon die je helpt. 

  Wat neem je mee: 

  • oproepingsbrief 
  • identiteitskaart 

Heb je 15 dagen voor de verkiezingen nog geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken. 

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. 

Ben je je identiteitskaart kwijt op de dag van de verkiezingen? Neem dan contact op met de politie (bij diefstal) of met de dienst burgerzaken (bij verlies). De verlies- of diefstalverklaring geldt als voorlopig bewijs van identiteit en is voldoende om te kunnen stemmen. 

Hoe breng je een geldige stem uit?  

Als kiezer mag je op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :  

  • je stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem). Je verklaart je dan akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.  
  • je stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)  
  • je stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)  
  • je stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)  

Wanneer je een of meerdere naamstemmen hebt uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem hebt uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.  

In Kapelle-op-den-Bos wordt er gestemd op papier.  

Kleur het bolletje volledig rood zodat je voorkeur duidelijk is. 

Je kan ook blanco stemmen. Je stem telt dan niet mee bij de zetelverdeling.  

Heb je je vergist of heb je op je stembiljet niet de kandidaat of lijst naar wens aangeduid? Verlaat dan het stemhokje, geef je stembiljet af aan de voorzitter van het stembureau, zeg dat je je vergist hebt en dat je opnieuw wilt stemmen 

In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe je een geldige stem op papier kan uitbrengen: 

https://youtu.be/7uUvrPQMoBI  

Wat als je niet kan gaan stemmen?  

Indien je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties: 

- Ofwel geef je een volmacht: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht

- Ofwel kan je je onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van je kanton die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn. https://youtu.be/_kQjUAqK_PM

Als je geen volmacht geeft, moet je je oproepingsbrief en het bijhorende bewijs binnenbrengen. Jij of iemand anders geeft dit af:

  • tot vrijdag 7 juni 2024 12.00 u. aan de dienst burgerzaken
  • op zondag 9 juni 2024 in het toegewezen stembureau
  • na zondag 9 juni 2024 bij het vredegerecht, Gemeenteplein 15, 1861 Meise