Politiereglement

Uniforme regels en handhaving dankzij nieuw algemeen politiereglement in Meise en Kapelle-op-den-Bos

In Meise en Kapelle-op-den-Bos gaat op 1 juli een gezamenlijk nieuw algemeen politiereglement in. Het nieuwe reglement houdt rekening met de verwachtingen van de burgers over veiligheid, gezondheid en rust en met de maatschappelijke evolutie van de voorbije jaren. 

Een algemeen politiereglement (APR) regelt de aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak. Je vindt er de regelgeving over onder andere geluidsoverlast, dierenwelzijn, evenementen en milieu in terug.

De gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise waren samen met de politie vragende partij voor een gezamenlijk politiereglement. De voorbije twee jaar werd achter de schermen nauw samengewerkt om samen een volledig nieuw en uniform politiereglement op te stellen. Naast het politiereglement werd meteen ook het reglement voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op punt gesteld. 

Het volledige algemeen politiereglement, dat in Kapelle-op-den-Bos en Meise vanaf 1 juli 2022 van kracht wordt, kan je terugvinden in bijlage.