Aangepast politiebesluit seizoensarbeid en covid-19

Gezien er in een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant een instroom wordt verwacht van seizoensarbeiders, werd door de provinciegouverneur een politiebesluit uitgevaardigd. Na overleg met de FOD Werkgelegenheid werd dit besluit aangepast (19/08/2020).

Dit besluit kwam tot stand in overleg met de gouverneur van Limburg