Politiebesluit gouverneur - COVID-19-virus (Coronavirus)

Hierbij delen wij het politiebesluit van de provinciegouverneur dat alle indoor evenementen in de provincie Vlaams-Brabant, waar meer dan (duizend) 1.000 deelnemers worden samengebracht, niet meer toelaat voor (één) 1 maand.

Dit besluit van 11 maart 2020 wordt opgeheven vanaf 13 maart om 24 u.