PFAS Ramsdonk

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Zwijndrecht vorig jaar, verhoogde de aandacht naar verontreinigingen met PFAS (zoals o.a. PFOS, PFOA) enorm. OVAM heeft vorig jaar dan ook het lokaal bestuur gecontacteerd om mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging te inventariseren. Op basis van deze inventaris voert OVAM verkennende bodemonderzoeken uit op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust.

In zo'n verkennend bodemonderzoek zijn er verhoogde PFAS-waarden vastgesteld naast de gevel  van het gebouw Londerzeelseweg 64+,  waar in 1999 een industriële brand plaatsvond.

Vandaag is het nog niet mogelijk om de juiste impact op de omgeving in te schatten.  Er dient nog verder onderzoek uitgevoerd te worden maar - uit voorzorg – worden al een aantal maatregelen genomen.  Het verder onderzoek, onder toezicht van OVAM kan nog enkele maanden in beslag nemen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert - in afwachting van verder onderzoek - een aantal NO REGRET-maatregelen in een zone van 100 m rond de locatie en in een zone van 500 m rond de locatie voor gebruikers van putwater. De buurtbewoners kregen hierover een brief in de bus.

Op de locatie én in een zone van 100m rond deze locatie:

 • Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuun verzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen.
 • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait
 • Goede hygiëne toepassen:
  • o   Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • o   Maak uw huis binnen schoon met water.
  • o   Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Op de locatie en in een zone van 500m rond deze locatie(s)

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Meer informatie:

pfas@vlaanderen.be

https://logozenneland.be/content/pfas-vervuiling-kaart