PFAS

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Zwijndrecht, verhoogde nationaal de aandacht naar verontreinigingen met PFAS (zoals o.a. PFOS, PFOA) enorm. OVAM contacteerde de voorbije jaren dan ook lokale besturen om mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging te inventariseren. Op basis van deze inventaris voert OVAM verkennende bodemonderzoeken uit op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust.

Als er in zo'n verkennend bodemonderzoek verhoogde PFAS-waarden vastgesteld worden is het niet onmiddellijk mogelijk om de juiste impact op de omgeving in te schatten.  Er dient dan nog verder onderzoek uitgevoerd te worden maar - uit voorzorg – worden al een aantal maatregelen genomen.  Het verder onderzoek, onder toezicht van OVAM kan nog enkele maanden in beslag nemen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert - in afwachting van verder onderzoek - een aantal NO REGRET-maatregelen. Waar er welke maatregelen van kracht zijn kan je raadplegen op  https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente 

Meer informatie:

pfas@vlaanderen.be

https://logozenneland.be/content/pfas-vervuiling-kaart