Kapelle-Oost - Parking Baanveldstraat

Om de verkeersdoorstroming in de Mechelseweg tussen de Oostdijk en de Baanveldstraat te bevorderen werd ervoor geopteerd om extra parkeerplaatsen in te richten op een hoekterrein in de Baanveldstraat. Op de nieuwe ruime parking voor 40 à 45 wagens worden ook enkele plaatsen voor kortparkeren voorzien (o.a. voor bezoek aan de plaatselijke handelaars).

Er zal geen parkeermogelijkheid meer zijn tussen de Evert Larockstraat en de Baanveldstraat maar er komen wel parkeervakken in de Mechelseweg. De bestaande parkeervakken tussen de Ernest Claesstraat en de Kleine weg blijven behouden.

Voor fietsers wordt een doorsteek tussen de Oostdijk en de Baanveldstraat gerealiseerd.

Timing:

Aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding: 2de helft 2022.

Aanleg: juni 2023 - september 2023

Afgewerkt: september 2023

Te verwachten hinder:

Aangezien de toekomstige parking gelegen is op een braakliggend terrein, zal de hinder beperkt worden tot het aan- en afrijden van het noodzakelijke werfverkeer. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de nabijheid van de school.