Overname poetsdienst

Het OCMW heeft haar intentie bekend gemaakt om haar poetsdienst (inclusief haar cliënteel en personeel) over te dragen aan een externe partner.

Het OCMW van Kapelle-op-den-Bos organiseert vandaag een poetsdienst met als doelgroep: personen met een handicap, chronisch zieken, kansarmen, OCMW-klanten en 65-plussers die ingevolge hun fysische, psychische en/of sociale en financiële toestand niet of onvoldoende zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning. Deze dienstverlening wordt enkel aangeboden aan personen woonachtig in Kapelle-op-den-Bos.

De prijs van de dienstverlening per uur wordt berekend op basis van het maandelijks inkomen van de cliënt en volgens de van kracht zijnde bijdrageschalen, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het OCMW wenst een duurzame kwalitatieve dienstverlening voor haar cliënten te verzekeren en is tevens bekommerd om de continuïteit van de tewerkstelling van haar personeelsleden.

De overdracht zal gebeuren op basis van een overnameovereenkomst waarin een aantal voorwaarden zullen worden opgenomen omtrent kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit van de dienstverlening, HR-beleid, samenwerking met het Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos, ….

Een voorstel tot overname dient ons uiterlijk op 31 januari 2020 om 10 uur te bereiken.

Alle info vindt u terug in de leidraad.